“Đà Nẵng Đề Xuất Hỗ Trợ 2 Triệu Đồng Cho Phụ Nữ Hoàn Lương, Học Nghề Từng Hoạt Động Trong Nghề M.ại Dâ.m”

“Đà Nẵng Đề Xuất Hỗ Trợ Học Nghề cho Thanh Thiếu Niên Hư, Học Sinh Bỏ Học, và Gái M.ại D.âm Hoàn Lương với Mức Hỗ Trợ Tối Đa 2 Triệu Đồng/Khóa. UBND TP Đà Nẵng Đã Trình Bày Tờ Trình Liên Quan Đến Chính Sách Này, Nhằm Hỗ Trợ Các Đối Tượng Lao Động Thuộc Diện Chính Sách, Xã Hội Trên Địa Bàn, Chờ Xem Xét và Thông Qua Tại Kỳ Họp Sắp Tới của HĐND Thành Phố.”

“Theo Tờ Trình, Thành Phố Đà Nẵng Sẽ Hỗ Trợ Học Nghề Cho Các Đối Tượng Lao Động Như Thanh Thiếu Niên Hư, Vi Phạm Pháp Luật, Học Sinh Bỏ Học, và Lao Động Là Người Hoạt Động Mạ.i Dâ.m Hoàn Lương.

Chương Trình Đào Tạo Nghề Sẽ Theo Danh Mục Nghề Đào Tạo, Với Mức Hỗ Trợ Tối Đa 2 Triệu Đồng/ Người/ Khóa Học. Đối với Lao Động Trong Các Hộ Thuộc Diện Di Dời, Giải Tỏa, Thu Hồi Đất Sản Xuất… Sẽ Được Hỗ Trợ Đào Tạo Nghề Tối Đa 3 Triệu Đồng/ Người/ Khóa Học.

Dự Kiến Kinh Phí Hỗ Trợ Cho Các Đối Tượng Sẽ Được Cung Cấp Từ Nguồn Ngân Sách Đảm Bảo, Với Mức Trung Bình 190 Triệu Đồng/Năm.

UBND TP Đà Nẵng Cho Biết Rằng, Từ Năm 2016 Đến 2022, Đã Có 147 Lao Động Được Hỗ Trợ Học Nghề với Tổng Kinh Phí Là 306 Triệu Đồng. Chính Sách Này Đã Đạt Hiệu Quả, Giúp Đối Tượng Nhanh Chóng Có Nguồn Thu Nhập ổn Định, Đồng Thời Đóng Góp Vào Việc Giải Quyết Vấn Đề Nghề Nghiệp và An Sinh Xã Hội Trên Địa Bàn Thành Phố.”

Nguồn: https://www.doisongphapluat.com/da-nang-de-xuat-ho-tro-2-trieu-dong-di-hoc-nghe-cho-gai-mai-dam-hoan-luong-a602915.html

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*